Skip to main content

Interim management

Tijdelijk dienstverband: Interim Management (inhuren)

Heeft u tijdelijke versterking van uw (management-) team nodig? Bijvoorbeeld bij speciale Supply Chain- of logistieke projecten? Of omdat u een piekdrukte, overbruggingsperiode of crisissituatie moet opvangen?

De behoefte aan een interim Supply Chain specialist of interim Logistiek specialist kan om verschillende redenen ontstaan. Wat uw vraag ook is: als gespecialiseerd interim management bureau hebben wij vanuit onze database en via ons netwerk toegang tot een groot bestand van competente interim-professionals en specialisten in de vakgebieden Supply Chain, Logistiek en Operations.

Onze dienstenContact
Project management

Tweedimensionaal voorselectie geeft beter inzicht in het profiel van de Interim manager (optioneel).

Bij onze tweedimensionaal aanpak wordt de ideale interim manager bepaald door meerdere mensen binnen uw organisatie. Wij gaan bij u op locatie in gesprek met de huidige medewerkers. Dit kunnen allerlei personen zijn die met de interim manager te maken krijgen, zoals managers en stakeholders.

Hiermee krijgen wij een completer beeld over de bedrijfscultuur, werksfeer van uw organisatie, verwachtingen en de gewenste persoonlijkheid. Bij deze aanpak zijn er dus meerdere personen betrokken.

Er wordt ‘gekeken’ vanuit verschillende invalshoeken. Zo ontstaat er een compleet beeld voor ons van de interim-opdracht.

Project management
Project management & consulting
Project management & consulting

Voordelen logistiek interim management

 • korte inwerkperiode en onmiddellijk productiviteit;
 • door ongebondenheid met de geschiedenis van uw organisatie worden moeilijke beslissingen makkelijker genomen;
 • een frisse blik op uw organisatie;
 • positieve uitwerking en invloed op uw personeel;
 • direct resultaat- kosten verlaging/ besparing;
 • uitsluiting van werkgeversrisico en een zakelijke aftrekpost.
interim management in Supply Chain Management

Soorten interim management opdrachten logistiek

De soorten interim management opdrachten voor uw logistieke organisatie zijn:

 • overbruggingsmanagement
 • verandermanagement (Change management)
 • verbetermanagement
 • projectleiding, projectmanagement en proces management
 • co-management

Overbruggings management

Logiprof biedt tijdelijk een ervaren interim manager aan bij een langdurige uitval, afwezigheid of opvolging van uw vaste manager. Dit zorgt voor continuïteit en rust binnen de afdeling.

interim management in Supply Chain Management
Werving en selectie
Werving en selectie

Verandermanagement (Change management)

Het tijdelijk inhuren van een Interim Manager kan een frisse wind voor uw organisatie betekenen. Drie factoren staan hierbij centraal :

 1. snelheid van adoptie: hoe snel uw medewerkers nieuwe werkwijze oppakken
 2. uiteindelijk gebruik: hoeveel mensen de nieuwe werkwijze omarmen
 3. bekwaamheid: hoe effectief medewerkers zijn als ze eenmaal de overgang hebben gemaakt

Verbetermanagement

Met onze interim manager helpen wij u om de processen en samenwerking binnen uw Supply Chain, Logistiek of Operationele organisatie zo efficiënt en resultaatgericht mogelijk te laten verlopen. Het oogmerk van de interimmer is altijd om kosten te verlagen of te besparen en de performance te verhogen door slimmer, beter en efficiënter te werken.

Crisismanagement

Onze interim manager logistiek helpt u bij beheersing van mogelijke crisissituaties en calamiteiten. Hij neemt tijdelijk de logistieke leiding over en zal een actieplan maken en een goed werkend team van uw medewerkers samenstellen.

Projectleiding, projectmanagement en proces management

Onze interim logistiek managers zijn vooral bruggenbouwers met zeer goede contactuele eigenschappen. De interim professional gaat slagvaardig en resultaatgericht te werk, met als doel het project binnen het vooraf vastgestelde tijdsbestek te realiseren. Hij zal deskundig en onafhankelijk het overzicht houden over het project en zorgt ervoor dat het project soepel verloopt.

Consulting Supply Chain Management
Consulting Supply Chain Management

Co-management

Bij piekdrukte, beperkte beschikbaarheid of onvoldoende kennis van uw huidige manager, kan de logistiek interim manager hem/haar versterken, ondersteunen of ontlasten. De interim manager zal door zijn ervaring snel inzicht hebben in de situatie en adequate oplossingen en ondersteuning bieden. De Interim Manager werkt op basis van gelijkwaardigheid samen met uw management.

Van interim naar vast

Natuurlijk hoeft een interim manager niet interim te blijven, maar kan hij ook permanent blijven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een interim- functie uiteindelijk structureel moet worden ingevuld en als zowel de opdrachtgever als interimmer graag samen door willen gaan.

Afgelopen jaren zijn veel goede managers en directeuren uit vaste dienst gegaan en als zelfstandige aan de slag gegaan. Nu de markt weer aantrekt zijn deze interimmers voor organisaties weer interessant en worden er afspraken gemaakt dat iemand start als interim-directeur of -manager en bij wederzijds goedvinden de interimmer weer in loondienst gaat.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact