Capelle a/d Ijssel
Meer details
Match criteria
Branche
  • Detailhandel
Aantal uren
  • 40 uur

Operationeel Manager Logistiek

Vervuld

Functie omschrijving Operationeel Manager Logistiek

Realiseren sectorresultaat Gerealiseerde jaardoelstellingen en volgens afspraken en procedures uitgevoerde diensten, zodat aan de geformuleerde bijdrage m.b.t. de ondernemingsdoelstellingen en aan het gestelde serviceniveau is voldaan Sectormanagement
(Plannen, organiseren, regelen, controleren, uitvoeren)
Opstellen afdelingsplannen Goedgekeurde en geïmplementeerde afdelingsplannen, zodat de gestelde jaardoelstellingen kunnen worden bereikt Opstellen jaarplannen
(Mede) opstellen budgets
Bewaken realisatie
Beheersen logistieke processen Met in- en externe partijen juist afgestemde communicatielijnen en procedures, zodat de sturing van de productie- en distributieprocessen volledig wordt beheerst en efficiënt uitgevoerd Maken afspraken in/verkoop
Afstemmen procedures/informatie
Bewaken informatiekwaliteit
Aansturen afdelingsactiviteiten Een effectieve aansturing van teamcoaches, zodat noodzakelijke bijsturingen tijdig plaatsvinden Bewaken processen
Bewaken kosten
Bijsturen
Structureren activiteiten Vastgelegde normen, procedures en methoden, zodat de werkprocessen maximaal worden ondersteund Vaststellen normen en standaards
Vaststellen methodes en technieken
Vastleggen
Toewijzen en instrueren
Verrichten onderzoek Geïnitieerd resp. systematisch verricht onderzoek naar verbeteringen in organisatie en technisch proces zodat conclusievorming m.b.t. maximale efficiency kan plaatsvinden Signaleren ontwikkelingen
Analyseren mogelijkheden
Verrichten onderzoek
Uitwerken voorstellen
(Bege)leiden projecten Efficiënt georganiseerde voorbereiding en uitvoering van projecten, zodat de gestelde doelen op het gebied van productietechnische, organisatorische en vaktechnische verbetering worden bereikt Structureren/organiseren project
Afstemmen met collega’s en andere functies
Regelen inzet samenwerkers/derden
Bijdragen logistiek beleid Geleverde bijdragen aan de ontwikkeling van het logistiek beleid, zodat dit overeenkomstig de bedrijfsdoelstellingen kan worden gerealiseerd Analyseren beleidskaders
Formuleren voorstellen/bijdragen
Uitwerken en toelichten
Managen sectorsamenwerkers Een optimale bezetting en begeleiding van samenwerkers, zodat creativiteit, het nemen van verantwoordelijkheid en zelfontplooiing worden gestimuleerd Werven samenwerkers
Begeleiden/coachen
Voeren salaris- en evolutiegesprekken
Afstemmen HR
Bewaken arbo
Uitdragen bedrijfswaarden Aan samenwerkers gecommuniceerde en uitgedragen bedrijfswaarden, zodat FRS-breed de gewenste (werk)houding en gedragslijn wordt gehanteerd Vervullen voorbeeldrol
Communiceren
Coachen en bijsturen
Leveren organisatiebijdrage Een vanuit de logistieke discipline maximale inbreng in het FRS-beleid, zodat alle mogelijkheden op het gebied van rendement, kwaliteit en efficiency worden benut Signaleren
Uitwerken voorstellen

Locatie

Capelle a/d Ijssel

Contactpersoon

G. Berk

Maak een Jobalert
Wil jij altijd op de hoogte blijven van de laatste Supply Chain Management, Logistiek en Operations vacatures?
Maak dan een jobalert aan en mis nooit meer een vacature!
Logiprof BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.