Utrecht
Meer details
Match criteria
Branche
  • Industrie
Aantal uren
  • 40 uur

Operations manager

Vervuld

Functie omschrijving Operations manager

Het geven van sturing aan de realisatie van het productiebeleid
Het geven van leiding aan de afdelingen: Productie, Expeditie, Technische Dienst, Aanvoer grondstoffen en Productbeheer
Het zorgen voor gestructureerd overleg middels het voorzitten van het periodiek operationeel overleg tussen de bovengenoemde afdelingen, zodat informatie op efficiënte wijze wordt overgedragen binnen de afdeling Operations
Het zorgdragen voor een juiste overdracht van informatie uit het MT-overleg binnen de eigen afdeling
Opstellen van de budgetten benodigd voor het realiseren van de productie Toezicht op de uitvoering en voortgang van de productie in kwalitatieve en kwantitatieve zin
Het stellen van heldere doelen (SMART) en vaststellen, in samenwerking met de afdelingshoofden, van prestatie-indicatoren voor de afdeling en de medewerkers, het meten en evalueren van de bereikte resultaten
Het adviseren van het management over benodigde (technische) investeringen ter verbetering van efficiency en resultaat
Het toezien op het opzetten en onderhouden van een goed gedocumenteerd onderhoudsinformatiesysteem
Het toezien op het opbouwen (en onderhouden) van een goed gevulde database met betrekking tot relevante informatie over de verschillende (grondstoffen-)leveranciers Geeft leiding en coaching aan de medewerkers van de afdeling en zorgt voor een juiste bezetting van de afdeling
- Stelt functieomschrijvingen op voor directe medewerkers en stelt met hen doelstellingen vast
- Beoordeelt medewerkers op systematische wijze en legt bevindingen schriftelijk vast ten behoeve van zowel de medewerkers als van de afdeling personeelszaken Doet voorstellen aan de directie ten aanzien van salariëring, training en opleiding en eventuele promoties van de medewerkers van de afdeling
Is verantwoordelijk voor het op peil houden van kennis van de medewerkers binnen zijn afdeling ten aanzien van de specifieke taken en functies alsook voor wat betreft meer algemene ontwikkelingen binnen Pre-Mervo
Maakt deel uit van MT en neemt actief deel aan de tweewekelijkse MT-vergaderingen Onderhoudt nauw contact met de Manager ICT&Facilitaire Dienst betreffende verbeteringen en onderhoud in het productie- en logistieke systeem en stemt de activiteiten van de Technische Dienst met hem af
Onderhoudt op structurele basis contact met de Manager Productontwikkeling en de manager Inkoop over onderwerpen welke de activiteiten van de wederzijdse afdelingen direct of indirect beïnvloeden
- Draagt zorg voor het feit dat de fabriek, de magazijnen en het omringende terrein er schoon, opgeruimd en goed georganiseerd uitzien
Draagt bij aan de algemene beleidsvorming middels zijn rol als lid van het Management Team
Besluit over het al dan niet uitbesteden van productie en eventueel het doen van aanpassingen om nieuwe productievormen te kunnen faciliteren
- Draagt zorg voor het beleid ten aanzien van een optimale benutting van de beschikbare productiecapaciteit en initieert, waar nodig, plannen om de beschikbare capaciteit beter te benutten of te vergroten
Werkt nauw samen met de afdeling Kwaliteitsbeheer (en Productontwikkeling) bij het verbeteren van het Kwaliteitsbeleid
- Bereidt de afdelingsvergaderingen voor en zorgt voor goede verslaglegging van wat besproken is, met duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden en tijdpaden Draagt zorg voor input van zijn afdeling voor het jaarlijks te schrijven Business Plan Pre-Mervo
- Ontwikkelt investeringsvoorstellen wanneer nieuwe investeringen worden aangevraagd gerelateerd aan de operaties
- Ontwikkelt, in samenwerking met de afdeling Kwaliteitsbeheer, protocollen ter bewaking en verbetering van het kwaliteitsbeleid van Pre-Mervo
- Is verantwoordelijk voor het op juiste wijze vaststellen en uitvoeren van de in het kwaliteitssysteem voor de afdeling Operations gedefinieerde processen

Functie eisen Operations manager

Opleiding : HBO, MS Office, Kennis van Duits en Engels
Competenties : Resultaatgericht, Integer, Communicatief, Stressbestendig, Initiatiefrijk, Leidinggevende capaciteiten, Efficiënt, Flexibel, Kennis van productie en Logistiek

Locatie

Utrecht

Contactpersoon

G. Berk

Maak een Jobalert
Wil jij altijd op de hoogte blijven van de laatste Supply Chain Management, Logistiek en Operations vacatures?
Maak dan een jobalert aan en mis nooit meer een vacature!
Logiprof BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.