Skip to main content

Privacy beleid

In dit privacy statement staat beschreven hoe Logiprof B.V. met je persoonsgegevens omgaat.

Gedragscode & Privacy Statement

Logiprof B.V. heeft kwaliteit en privacy hoog in het vaandel staan. Een belangrijk onderdeel van deze

kwaliteit vormt de bescherming van informatie en de privacy van kandidaten, (potentiële) opdrachtgevers en andere betrokkenen en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inleiding

Logiprof B.V. is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt . Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving & selectie en interim management. 

Bezoekers

Je kunt anoniem deze website bezoeken en op die manier meer over Logiprof B.V. te weten komen. Voor de meting van webstatistieken verzamelt Logiprof anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Logiprof B.V. haar dienstverlening verder optimaliseren. Wij kunnen je met deze bezoekgegevens niet identificeren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.
Het gaat om de volgende gegevens: je IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht.

Logiprof B.V. maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kun je dit in je browser instellen.

Kandidaten

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan wij weloverwogen te werk. Wij komen daarbij alle verplichtingen na die de Wbp en AVG ons oplegt . Als je zich bij ons inschrijft/solliciteert, heeft Logiprof B.V. gegevens van je nodig om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Logiprof B.V. gebruikt deze informatie om jou als kandidaat te beoordelen en in contact te brengen met potentiële werkgevers. Het doorgeven van informatie, zowel binnen of buiten de EU, aan derden geschiedt uiteraard nooit zonder voorafgaand overleg met jou als kandidaat. Indien je via onze website solliciteert, ontvangt jij direct een schriftelijke bevestiging van de inschrijving per e-mail.

Mocht je er geen prijs op stellen dat jouw gegevens worden bewaard dan kun je per mail een verzoek indienen. Binnen 5 werkdagen zullen je gegevens uit ons systeem worden verwijderd.

Recht op inzage

Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw Persoonsgegevens in te zien. Je zult daarvoor in moeten loggen op jouw eigen profiel via onze website. Mochten gegevens feitelijk onjuist zijn dan kun je deze te allen tijde aanpassen of corrigeren. Heb je problemen met inloggen? Neem even contact op met Logiprof B.V. t.a.v. Gilbert Berk (DGA) via info@logiprof.nl.

 

Vacaturemailing

Aan de hand van de criteria van je inschrijving zullen wij je benaderen met mogelijk passende vacatures. Mocht je dit liever niet willen meldt het ons dan even, dan zullen wij je hiervoor niet meer benaderen. Indien je merkt dat je niet de juiste vacatures krijgt toegestuurd neem dan even contact op.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Logiprof B.V. maakt voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik van OTYS Recruiting Technology. OTYS draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin je persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen?

Heb je vragen met betrekking tot ons privacybeleid en onze werkwijze op dit gebied, neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je deze indienen bij de directie van Logiprof B.V.